Výsledky 2. výzvy oblasti podpory 3.2 - Moravskoslezský kraj (OP VK)

02.12.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zveřejněn seznam grantových projektů schválených k realizaci v Oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji.