Výsledky 3. kola výzvy č. 20 oblasti podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (OP VK)

15.12.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 3. kola výzvy č. 20 v rámci oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj: Projekty ze Zásobníku projektů, na které byly uvolněny finanční prostředky.