Výsledky 3. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 - Moravskoslezský kraj

09.06.2012: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, prioritní osy 3 - Další vzdělávání.