Výsledky 3. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 - Pardubický kraj (OP VK)

28.04.2012:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 1. výzvy v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, prioritní osy 3 - Další vzdělávání.