Výsledky 4. výzvy oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 - Ústecký kraj (OP VK)

19.11.2010: Na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovz byl publikován seznam grantových projektů schválených k realizaci v Oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji.