Výsledky 5. výzvy GG v oblasti podpory 1.3 - Ústecký kraj (OP VK)

07.01.2012:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 5 v rámci oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.