Výsledky výzev č. 23, 24 a 25 v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3. (OP VK)

03.02.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly publikovány seznamy globálních grantů OP VK schválených k realizaci.