Výsledky výzvy č. 15 oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

12.06.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 15 v rámci oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.