Výsledky výzvy č. 20 IPo oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (OP VK)

25.10.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 20 v rámci oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.