Výsledky výzvy č. 27 IPo oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se s

07.09.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 27 v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.