Výsledky výzvy č. 31 IPo oblasti podpory 2.4 - Partnerství a sítě (OP VK)

12.11.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 31 v rámci oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.