Výsledky výzvy č. 32 IPo oblasti podpory 2.1 - Vyšší odborné vzdělávání (OP VK)

25.10.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 32 v rámci oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.