Výsledky výzvy č. 37 oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání (OP VK)

28.04.2012:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 37 v rámci oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání, prioritní osy 3 - Další vzdělávání.