Výzva Středočeského kraje - oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

02.04.2009: Vyhlášení 2. výzvy Středočeského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek