Výzva číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

16.12.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zveřejněn text Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Tato výzva je vyhlášena v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.