Výzva číslo 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV, PO 3, OP VaVpI

16.12.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete informace o nově vyhlášené výzvě číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV. Výzva je vyhlášena v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV.