Výzva pro registraci hodnotitelů prodloužena do 6. 8. 2010

22.07.2010: Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality projektů prioritní osy 3 (pro výzvu 1.3) OP VaVpI do databáze hodnotitelů OP VaVpI byla prodloužena do 6. 8. 2010.
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.
Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV ve výzvě 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky.

6. výzva pro hodnotitele projektů OP VaVpI – hodnotitelů věcné kvality projektů PO 3 (pro výzvu 1. 3) je spuštěna ke dni 30. června 2010 a dne 6. srpna 2010 bude ukončena.

Více informací naleznete zde    .