Vzdělávání pro konkurenceschopnost: první výzvy skončily

19.02.2009: Průběžné výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dne 8. září 2008 skončily. Jedná se o tyto oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Zdroj: Královéhradecký kraj, Zobrazit celý článek