Zahájení projektu s názvem “Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spo

13.05.2011: Začátkem května 2011 byl na Mendelově univerzitě zahájen projekt s názvem “Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, zčásti v České republice (zejména na Mendelově univerzitě), zčásti pak také v rozvojovém světě, v tomto případě konkrétně v Nikaragui a Zambii. Cílem projektu je jedinečným způsobem propojit spolupráci mezi podnikatelským i neziskovým sektorem a všemi pěti fakultami univerzity v oblasti rozvojové spolupráce a pomoci.
Během tří let realizace tohoto projektu budou uskutečňovány odborné stáže a praxe na partnerských základnách ve vybraných rozvojových zemích, čímž bude významně zvýšena konkurenceschopnost cílové skupiny studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vzdělávací a projektové kapacity pro rozvojovou spolupráci a pomoc. Tato klíčová součást projektu bude podpořena také dalšími aktivitami, především spoluprací odborníků z univerzity a z řad partnerů při realizaci specifických seminářů k rozvojové problematice a tvorbě interaktivní komunikační platformy TROPINFO, která bude v rámci projektu zřízena.

Více informací naleznete v příložené tiskové zprávě.

Soubory ke stažení