Zásady komunikace o přípravě a realizaci operačních programů financovaných ze strukturálních fondů E

19.02.2009: V níže vloženém dokumentu jsou uvedeny zásady komunikace MŠMT směrem k potenciálním příjemcům/příjemcům podpory ze strukturálních fondů EU, resp. z Evropského sociální fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje. Tyto zásady byly ze strany MŠMT vytvořeny z důvodu zajištění transparentního, korektního a nediskriminačního postup v přístupu k poskytování informací o čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU ve výše uvedených oblastech.

Zdroj: Aktualita MŠMT ze dne 13. července 2007

Odkazy

Dokument ke stažení na stránkách...