Aktuality / Aktualizované "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP "

09.08.2012:
08.08.2012 / aktualita | Ke dni 8. 8. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"). V Závazných pokynech byla upravena zejména kapitola 5 Zadávací řízení, ve které byly zapracovány úpravy související s novelou č. 55/2012 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dále byly v podkapitole 5.2.3 upraveny a doplněny informace o náležitostech zadávací dokumentace. V podkapitole 5.4 byl upraven odkaz, na kterém je možné získat v elektronické podobě formulář Oznámení ...