Dodatek č. 1 ke směrnici MŽP č. 3/2011 (OP ŽP)

29.07.2011: Dne 22. 7. 2011 byl Ministerstvem životního prostředí vydán dodatek č. 1. ke směrnici MŽP č. 3/2011 z ledna letošního roku pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí.
V článku publikovaném na webových stránkách OP ŽP jsou uvedeny nejdůležitější změny směrnice, které jsou obsahem tohoto dodatku.

Více informací naleznete zde: Aktuality / Dodatek č. 1 ke směrnici MŽP č. 3/2011