Informace k zásobníku projektů v opatření 1.1. OPŽP

12.11.2010: Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí byla zveřejněna informace pro žadatele, jejichž projekty kanalizací a ČOV byly zařazeny do zásobníku projektů.
S ohledem na spekulace a množící se účelové dezinformace OPŽP žadatele informuje, že žádný projekt ze zásobníku nebyl podpořen a ani v nejbližší době není pravděpodobné, že by bylo zahájeno uspokojování těchto projektů. Informace šířené o schopnostech tzv. „pomoci" projektům ze zásobníku se nezakládají na pravdě. 

Více informací naleznete zde: Aktuality / Informace k zásobníku projektů v opatření 1.1. OPŽP