Aktuality / Informace ke konci programového období 2007 – 2013 (OPŽP)

24.07.2012:
23.07.2012 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) s dostatečným předstihem upozorňuje žadatele o podporu a příjemce podpory v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP), že příští rok bude končit stávající sedmileté programové období 2007 - 2013 tohoto operačního programu. Ve snaze předejít v příštích letech případným problémům při ukončování projektů a celého programu, vyzýváme žadatele a příjemce k urychlené realizaci svých projektů. Pro aktuální období, které končí 3 ...