Aktualizovaná verze Implementačního dokumentu OPŽP

18.09.2010: Ke dni 30. srpna 2010 byl aktualizován Implementační dokument OPŽP. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.
Mezi hlavní změny patří především zvýšení finanční hranice pro velké projekty na 50 milionů eur. Projekty s celkovými náklady 25–50 milionů eur budou administrovány jako individuální projekty ve specifickém režimu.

V kapitole 3 Prioritní osy a oblasti podpory byly upraveny informace o podporovaných projektech a příjemcích podpory. V kapitole 4 Indikátory a jejich kvantifikace pak informace o indikátorech pro monitoring a evaluaci. V páté kapitole byly pozměněny způsobilé výdaje u některých prioritních os. Ke změnám došlo také v kapitolách 8 a 9, kde byly upraveny typy projektů z hlediska poskytování veřejné podpory a dále doplněny a zkráceny lhůty pro realizaci plateb příjemcům podpory.

Drobné úpravy byly provedeny i v dalších kapitolách.

Více informací naleznete zde: Aktuality / Na webu je aktualizovaná verze Implementačního dokumentu