Nová Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

09.02.2011: Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí bylo publikováno upozornění na novou směrnici, která vstoupila v platnost 31. ledna 2011.
Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od 25. výzvy OPŽP a výzev následujících.

Více informací naleznete zde: Aktuality / Nová Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP