Aktuality / Obnovení vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty OPŽP

13.06.2012:
12.06.2012 / aktualita | Dočasné pozastavené vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen RoPD) pro projekty OPŽP bylo obnoveno od 12. 6. 2012. Na základě požadavku Ministerstva financí došlo k úpravě podmínek poskytování dotací. Změna se týká snížení odvodů v případě porušení rozpočtové kázně. Z pohledu příjemců podpory se jedná o pozitivní změny podmínek poskytování dotací v rámci OPŽP, jejichž cílem je aktualizace pravidel ...