Podpora na projekty prioritní osy 2 (OPŽP)

02.02.2012: Ministr životního prostředí podepsal dne 30. 1. 2012 na základě doporučení Řídicího výboru konaného dne 15. 12. 2011 seznam schválených a zamítnutých žádostí, které byly předloženy v rámci XXV. a XXVI. výzvy OPŽP (2. skupina projektů).