Aktuality / Podpůrné dokumenty pro žadatele z oblasti podpory 1.3 a 6.4 (OP ŽP)

20.06.2012:
19.06.2012 / aktualita | Pro přípravu i realizaci projektů zaměřených na eliminaci povodní můžete použít dokumenty připravené odborem ochrany vod a obecné ochrany přírody a krajiny MŽP. Ministerstvo životního prostředí jako odborný garant Prioritní osy 1 se průběžně věnuje zvyšování povědomí a odborné znalosti žadatelů z Operačního programu Životní prostředí. Po ukončení projektu pro ...