Prodloužení příjmu žádostí do XXII. výzvy OPŽP

12.10.2010: Příjem žádostí do XXII. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5. Žádosti o podporu projektů s celkovými náklady do 25 mil. eur byl prodloužen do 29. 10. 2010.
Více informací naleznete zde    .