Schválena podpora na projekty prioritní osy 2, 3, 4, 6 a 7 (OPŽP)

11.11.2011: Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na základě doporučení Řídicího výboru konaného dne 19. 10. 2011 schválil dne 9. 11. 2011 k podpoře a zařazení do zásobníku žádosti předložené v rámci XIV., XV., XVI., XXV., XXVI. a XXVII. výzvy.