Aktuality / Schválené a zamítnuté projekty XXVII. výzvy (PO 6 a 1.3), XXVIII. výzvy (PO 3), XXXI. vý

23.06.2012:
22.06.2012 / aktualita | Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na základě doporučení Řídicího výboru konaného dne 15. 5. 2012 schválil dne 19. 6. 2012 k podpoře projekty z XXVII. výzvy (PO 6 a 1.3), XXVIII. výzvy (PO 3), XXXI. výzvy (PO 5) a XXXII. výzvy (oblast 4.2). V případě PO 3 se jedná o projekty, které byly na minulém zasedání Řídicího výboru OPŽP zařazeny do tzv. zásobníku projektů a současným rozhodnutím ministra u nich byla plně obnovena řádná administrac ...