Téměř 77 miliard z OPŽP již našlo své příjemce

16.10.2010: Ministr životního prostředí schválil dalších 444 projektů, které obdrží dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v souhrnné výši více než 3,1 miliardy korun. Společně s nimi tak bezmála pět tisíc podpořených projektů pomáhá životnímu prostředí a zkvalitňuje tím náš život.
Ministr Drobil schválil všechny projekty, které řídící výbor OPŽP doporučil. Celkem 444 podepsaných projektů se týká zejména zkvalitnění ovzduší, udržitelného využívání zdrojů energie a nakládání s odpady.

Od spuštění Operačního programu Životní prostředí bylo již podpořeno 4 952 projektů s celkovými náklady přesahujícími 117 miliard korun. Souhrnná výše dotace pro tyto projekty činí 76,6 miliard korun a je financována zejména z evropských fondů (Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj), ze státního rozpočtu a Státního fondu životního prostředí ČR.

Více informací naleznete zde: Aktuality / Téměř 77 miliard z OPŽP již našlo své příjemce