Upozornění pro příjemce podpory - financování projektů v roce 2010 (OPŽP)

11.11.2010: Konečný termín pro vytvoření Žádosti o platbu v IS Bene-fill v tomto roce je 6. 12. 2010 do 10.00 hodin, konečný termín pro předání Žádosti o platbu na SFŽP ČR v písemné podobě je 6. 12. 2010. S ohledem na harmonogramy definované MF ČR, Unicredit Bank, a.s. a ČNB již nebude od 6. 12. 2010 od 10.00 hodin umožněno příjemcům podpory vygenerovat Žádost o platbu v IS Bene-fill.
Případné nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 budou převedeny do následujícího roku po schválení Finančně platebního kalendáře na začátku roku 2011.

Více informací naleznete zde: Aktuality / Upozornění pro příjemce podpory OPŽP - financování projektů v roce 2010