Upozornění pro příjemce podpory - zahájení financování v roce 2011 (OPŽP)

02.02.2011: Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí bylo publikováno upozornění pro příjemce podpory, kteří mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich projekt nebyl financován v roce 2010, týkající se Žádosti o platbu. 
Od 1. 2. 2011 jim bude umožněno podat Žádost o platbu za předpokladu, že budou mít schválené faktury projektovým manažerem a schválený první Finančně platební kalendář v tomto roce. Příjemcům podpory, jejichž projekt byl financován v roce 2010, nebude zatím umožněno podat Žádost o platbu. 

Více informací naleznete zde: Aktuality / Upozornění pro příjemce podpory - zahájení financování v roce 2011