Aktuality / Upozornění pro žadatele o dotaci v rámci oblasti podpory 6.6 (OPŽP)

07.08.2012:
06.08.2012 / aktualita | V rámci připravované výzvy pro prioritní osu 6, oblast podpory 6.6 se na žadatele o dotaci již nebude vztahovat povinnost doložení "Stanoviska České geologické služby" jako povinné přílohy k žádosti dle směrnice MŽP č. 3/2011 (dále jen Směrnice MŽP). Žádáme žadatele, aby se na Českou geologickou službu s žádostí o vydání stanoviska již neobraceli. Zrušená povinnost dokládání stanoviska ČGS k žádosti o dotaci bude reflektována v aktualizované Směrn ...