Aktuality / Upravená metodika k příloze č. 7 programového dokumentu OPŽP pro vodohospodářské projekt

04.07.2012:
03.07.2012 / aktualita | Na základě jednání a shody mezi Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí jako řídicím orgánem OPŽP zveřejňujeme upravenou metodiku pro vodohospodářské projekty podporované z Operačního programu Životní prostředí, která  je závazná pro žádosti předkládané ve XXXIX. výzvě na podoblast podpory 1.1.1. Jedná se o nově schválenou metodiku, která upřesňuje výklad podmínek přílohy č. 7 programového dokumentu OPŽP. Metodika je zveřejněna v sekci Dokumenty ke stažení - Specifické předpisyMetodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP verze 3.5 ...