Vysvětlení k bodovému hodnocení projektů ve XXVIII. výzvě pro prioritní osu 3 (OPŽP)

21.06.2011: OP Životní prostředí informuje o úpravě hodnotících kritérií k XXVIII. výzvě.
Kritériá byla doplněna o vysvětlení, jakým způsobem bude bonifikován projekt, podaný jako kombinace podoblastí podpory 3.1.1 a 3.2.1 tzv. kombinovaný (skupinový) projekt. Kritéria jako taková, nedoznala žádné změny.

Více informací naleznete zde: Aktuality / Vysvětlení k bodovému hodnocení projektů ve XXVIII. výzvě pro prioritní osu 3