Aktuality / XXXVI. výzva pro Moravskoslezský kraj - prioritní osa 2

16.03.2012: 15.03.2012 / aktualita | Ministerstvo  životního  prostředí  vyhlašuje  prostřednictvím  SFŽP ČR XXXVI. výzvu pro  podávání  žádostí  o poskytnutí  podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 2. dubna 2012 do 31. května 2012. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. Kč. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.Podmínky pro podáván ...