Aktuality / Zahájení financování v roce 2012 a procesu schvalování podkladů pro RoPD

09.03.2012: 08.03.2012 / aktualita | Od 8. 3. 2012 je v IS Bene-fill zpřístupněna administrace Žádostí o platbu pro všechny příjemce podpory v OPŽP s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Předpoklady pro vytvoření Žádosti o platbu:finančním manažerem odsouhlasený Finančně platební kalendář na rok 2012,projektovým manažerem schválené faktury v IS Bene-fill. Žádosti o platbu podávají pří ...