Závazné pokyny pro žadatele o podporu v OPŽP aktualizovány

31.01.2012: Ke dni 27. 1. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Zaktualizovaná verze je účinná ode dne zveřejnění, tj. od 30. 1. 2012.
Hlavní změny v Závazných pokynech jsou:
  • Vložení seznamu zkratek;
  • Vložení úvodu specifikujícího cíle a obsahu Závazných pokynů; přečíslování následujících kapitol;
  • Úprava kapitol 2, 5, 6, 8 a 9;
  • Vložení nových příloh č. 3 - 6.
Více informací naleznete zde: Aktuality / Závazné pokyny pro žadatele o podporu v OPŽP aktualizovány