Aktuality / Zveřejnění závazné metodiky pro výpočet emisí v prioritní ose 2

19.05.2011: 18.05.2011 / aktualita | Týká se projektů v OPŽP patřících do podoblasti podpory 2.1.3 - pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti. Pro stanovení množství emisí (reemisí) tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem zvíření z povrchu komunikací vlivem dopravy, je v České republice i v zahraničí, standardně používána metodika US E ...