Podpora obyvatelům zatopených oblastí v roce 2010 (OPŽP)

21.09.2010: Obce postižené povodní mohou i nadále získat bezúročnou půjčku nebo odklad splátek. Odborníci z fondu jsou připraveni poskytnout pomoc při přípravě projektů.
SFŽP ČR vyčlenil pro žadatele ze zatopených oblastí několik pracovníků (jedná se o experty z odboru ochrany přírody a environmentálního vzdělávání a osvěty), kteří budou asistovat žadatelům při přípravě projektů do vyhlášené výzvy na projety financované z OPŽP v rámci Prioritní osy 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní), která bude vyhlášena v říjnu 2010. Experti z Fondu jsou připravení nadále poskytovat pomoc obyvatelům ze zatopených oblastí z celé ČR s tím, že přijedou i na místa postižená povodní.

Více informací naleznete zde: Aktuality k povodním / Podpora obyvatelům zatopených oblastí v roce 2010