Aktualizace finančních modelů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

24.06.2009:
24.06.2009 - Stručná informace o úpravách finančních modelů a souvisejících dokumentů a o plánovaném zjednodušení těchto nástrojů.

Evropská komise posoudila v období říjen 2008 - červen 2009 „Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury    " (dále jen „FM") a související „Vyrovnávací nástroje pro tvorbu cen pro vodné a stočné"     (dále jen „VN").  V reakci na posouzení došlo k aktualizaci těchto nástrojů tak, aby odrážely kompromis dosažený mezi ČR a Evropskou komisí.  Aktualizované verze (FM v3.2.1 a VN v1.1.2) proto nahrazují verze FM 3.0.5 a VN 1.0.3, které byly vyvěšeny na stránkách www.opzp.cz v červenci 2008. 

Celý článek naleznete zde.