Aktualizovaný Seznam aglomerací ČR pro 3. výzvu OPŽP

19.02.2009: V sekci dokumenty ke stažení byl aktualizován Seznam aglomerací velikosti nad 2000 EO, který je nedílnou součástí vyhlášené 3.výzvy.