Aktuální nabídka podpory pro rozvoj environmelnálního vzdělávání a osvěty

01.06.2009: MŽP a SFŽP ČR  vyhlásily 29. května 3. výzvu pro podávání žádostí do programu neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center a programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí. Žádosti je možné podávat do 24. července 2009.
Zdroj informací: http://www.sfzp.cz/cs