Čtvrtá výzva OPŽP otevřena - podpora pro velké projekty v prioritní ose 2 a 3

19.02.2009: Vyhlášená výzva se vztahuje na podporu tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Žádosti jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009.