Desátá výzva

22.05.2009: Od 4. května 2009 do 30. června 2009 lze podávat v rámci desáté výzvy OPŽP žádosti o podporu v oblasti omezování rizika povodní, zvýšení využívání OZE  a úspory energie u nepodnikatelské sféry.
Maximální celková dotace z prostředků EU pro projekty schválené v X. výzvě činí  6 mld. Kč, z toho na prioritní osu 1     je alokace ve výši 1 mld. Kč a na prioritní osu 3     ve výši 5 mld. Kč.
Podrobnosti jsou k dispozici na webu Operačního programu Životní prostředí v sekci Aktuální nabídka podpory    .

Zdroj informací: http://www.sfzp.cz/cs