Evropská komise schválila Komunikační plán OPŽP

19.02.2009: Komunikační plán OPŽP slouží ke zvýšení povědomí veřejnosti o cílech a smyslu Operačního programu Životní prostředí. Za realizaci komunikačního plánu odpovídá Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí.