Fond vyhodnocuje další skupinu projektů žádajících o podporu z OPŽP

20.07.2009: 10. výzva OPŽP byla zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie. Příjem žádostí do 10. výzvy byl ukončen 30. června 2009 a SFŽP zaregistrovalo celkem 239 projektových žádostí.
V současné době procházejí tyto projekty administrativní kontrolou a dále budou hodnoceny z hlediska jejich ekologické, technické a ekonomické přijatelnosti. Pokud splní všechny stanovené podmínky, budou na konci listopadu předloženy Řídícímu výboru, který je následně doporučí ministru životního prostředí ke schválení.

Celkové náklady na projektové žádosti z 10. výzvy činí Kč 2,36 miliard Kč, z toho činí očekávaná podpora z  z Fondu soudržnosti Kč 1,3 mld Kč  a  podpora z prostředků SFŽP  68,7 milionů Kč.

Celý článek naleznete zde    .